Polisi Ad-dalu

Dychwelyd yng Ngwlad Thai

- I fod yn gymwys am ddychwelyd, ni ddylid defnyddio'ch eitem ac yn yr un amod a gawsoch chi. Rhaid iddo hefyd fod yn y pecyn gwreiddiol.

- Mae'r siop yn cadw'r hawl i wrthod dychwelyd y nwyddau heb esboniad

Cyflwyno rhyngwladol

- Rydym yn gwarantu llongau rhyngwladol diogel 100% o'ch blaen

- Pob parsel rhyngwladol rydym yn olrhain gan ddefnyddio niferoedd olrhain

- Yn achos atafaelwyd mewn tollau, rydym yn darparu dychweliad am ddim o fewn wythnosau 3 o'r eiliad o'r eiliad o anfon yr archeb o agor yr achos (2 pen y mis)

- Mae'r siop yn cadw'r hawl i wrthod dychwelyd y nwyddau heb esboniad