cyfrifoldeb

Dim ond ar bresgripsiwn y gellir defnyddio cyffuriau anabolig, cyffuriau HGH a testosteron ac maent yn wrthgymeradwyo mewn plant.

Nid ydym yn gyfrifol am ei ddefnyddio gyda'r pwrpas o gynnydd anabolig mewn dosau, eu defnyddio gyda chyffuriau a sgil effeithiau eraill, nid ydym yn gyfrifol am niwed i'ch iechyd.

Eich cyfrifoldeb llawn yw'r risg gyfan gyda chynnydd anabolig mewn dos.

Dilynwch gyfarwyddiadau ac argymell ein harbenigwyr ar gyfer defnyddio cyffuriau a werthir gan ein gwefan yn ddiogel.