Polisi Ad-dalu

Dychwelyd yng Ngwlad Thai

- I fod yn gymwys am ddychwelyd, ni ddylid defnyddio'ch eitem ac yn yr un amod a gawsoch chi. Rhaid iddo hefyd fod yn y pecyn gwreiddiol.

- Mae'r siop yn cadw'r hawl i wrthod dychwelyd y nwyddau heb esboniad

Cyflwyno rhyngwladol

- Rydym yn gwarantu llongau rhyngwladol diogel 100% o'ch blaen

- Pob parsel rhyngwladol rydym yn olrhain gan ddefnyddio niferoedd olrhain

- Yn achos atafaelu mewn tollau, rydym yn darparu ffurflen am ddim o fewn 3 wythnos o'r eiliad o'r eiliad o anfon y gorchymyn i agor yr achos dychwelyd (2 gorlan y mis)

- Mae'r siop yn cadw'r hawl i wrthod dychwelyd y nwyddau heb esboniad