Trosglwyddo Banc Lleol

Trosglwyddiad Banc Lleol

Gallwch dalu eich archeb rhagdaledig mewn unrhyw gangen o Banc Gwlad Thai. Bydd gweithwyr banc gwrtais a charedig yn eich helpu gyda hyn, mae angen i chi ddarparu gwybodaeth a dderbyniwyd gan ein rheolwr:

- Rhif archeb a swm y taliad

- Enw'r banc

- Rhif y cyfrif ac enw'r buddiolwr

Sylwer: ar ôl talu arbedwch eich derbynneb i gadarnhau taliad

 

erthygl flaenorol Cais banc
erthygl nesaf Arian Adnau ATM

Gadael sylw

Rhaid cymeradwyo sylwadau cyn ymddangos

* Meysydd gofynnol