Taliad arian parod i HGH i'r negesydd ar adeg ei ddosbarthu ar Phuket

Taliad arian parod i HGH i'r negesydd ar adeg ei ddosbarthu ar Phuket

Taliad arian parod - Y ffordd hawsaf, fwyaf diogel a chyfleus i dalu am gynhyrchion HGH ar gyfer cwsmeriaid rheolaidd neu dwristiaid yn Phuket. Gallwch dalu am eich archeb yn ystod y cyfnod dosbarthu yn nwylo ein negesydd. Cyn talu arian parod, gallwch agor, gwirio a gwirio dilysrwydd ein cynnyrch HGH a chael cyfarwyddiadau ar sut i'w ddefnyddio (neu ofyn am demo)

Sylwer: paratowch y swm gofynnol mewn arian parod, cyn archebu, mae gan fanciau rhai gwledydd derfynau ar gyfer codi arian bob dydd. Os ydych chi'n wynebu terfyn tynnu arian yn ôl, cysylltwch â'ch banc.

Neu rydym yn hapus i roi dulliau talu ar-lein eraill i chi, fel taliadau cardiau credyd gydag ail-lenwi ein waled Bitcoin neu gyda chymorth trosglwyddiad banc rhyngwladol, mae ffyrdd eraill hefyd yn bosibl.

erthygl flaenorol Arian Adnau ATM

sylwadau

Seon - Mehefin 1, 2019

Helo, alla i dalu doleri Americanaidd wrth eu cludo i'r negesydd?

Gadael sylw

Rhaid cymeradwyo sylwadau cyn ymddangos

* Meysydd gofynnol