Dulliau talu yng Ngwlad Thai

RSS
 • Ebrill 24, 2019

  Cais banc

  Ar gyfer deiliaid cyfrifon banc Thai lleol, yr opsiwn yw gwneud taliadau ar-lein ar apps symudol neu drwy wefan y banc. Defnyddiwch ein rheolwr i'w drosglwyddo wrth wneud cais: - Rhif archeb a swm y taliad - enw'r banc - ...

  Darllen yn awr
 • Ebrill 24, 2019

  Trosglwyddo Banc Lleol

  Gallwch dalu eich archeb ragdaledig mewn unrhyw gangen o Fanc Gwlad Thai. Bydd gweithwyr banc cwrtais a charedig yn eich helpu gyda hyn, mae angen i chi ddarparu gwybodaeth a dderbynnir gan ein rheolwr: - Rhif archeb a swm talu - Banciau ...

  Darllen yn awr
 • Ebrill 24, 2019

  Arian Adnau ATM

  Mae gan y rhan fwyaf o'r melinau ar Phuket beiriannau arian ATM Adneuo yn unrhyw un ohonynt y gallwch eu gwneud i'n cyfrif banc. Ar ôl gosod yr archeb rydych chi'n ei derbyn o wybodaeth ein rheolwr i'w thalu: Rhif archeb a swm talu ...

  Darllen yn awr