Cais banc

Cymhwysiad symudol

Ar gyfer deiliaid cyfrifon banc Thai lleol, yr opsiwn yw gwneud taliadau ar-lein ar apiau symudol neu drwy wefan y banc

Defnyddiwch eich derbyniad gan ein rheolwr i'w drosglwyddo yn y cais:

- Rhif archeb a swm y taliad

- Enw'r banc

- Rhif y cyfrif ac enw'r buddiolwr

Sylwer: ar ôl talu arbedwch eich derbynneb i gadarnhau taliad

erthygl nesaf Trosglwyddo Banc Lleol

Gadael sylw

Rhaid cymeradwyo sylwadau cyn ymddangos

* Meysydd gofynnol